↑ Zpět na Výbory

Finanční výbor

Finanční výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2018 – 2022 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém 2. zasedání konaném dne 7. prosince 2022. Zastupitelstvo rozhodlo, že výbor bude pětičlenný.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní také další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Hlavním úkolem finančního výboru je zapojení se do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu, jeho plnění a rozpočtová opatření. Nemalou úlohu sehrává také při sestavování závěrečného účtu.

Pro volební období 2022 – 2026 se Finanční výbor schází v následujícím složení:

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Tomáš Lhotský Občané pro Medlánky Předseda výboru
Ing. Klára Drápalová Občané pro Medlánky Člen výboru

Zdeňka Brabcová, Dipl. fyz.

Ing. Tomáš Krčmař

Občané pro Medlánky

ODS

Člen výboru

Člen výboru

Gustav Procházka Zelené Medlánky Člen výboru
Jana Bořecká Zapisovatel, tajemník