↑ Zpět na Výbory

Finanční výbor

Finanční výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2018 – 2022 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém ustavujícím zasedání konaném dne 21. listopadu 2018. Na tomto zasedání zastupitelstvo také rozhodlo, že výbor bude pětičlenný.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní také další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Hlavním úkolem finančního výboru je zapojení se do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu, jeho plnění a rozpočtová opatření. Nemalou úlohu sehrává také při sestavování závěrečného účtu.

V současné době se Finanční výbor schází v následujícím složení.

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Tomáš Lhotský Občané pro Medlánky Předseda výboru
Ing. et Ing. Marek Menšík Zelené Medlánky Člen výboru
Tomáš Krčmař ODS Člen výboru
Bc. Martin Teplan Občané pro Medlánky Člen výboru
Mgr. Vladimíra Vespalcová Občané pro Medlánky Člen výboru
Jana Kolaříková Zapisovatel, tajemník