↑ Zpět na Výbory

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2018 – 2022 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém ustavujícím zasedání konaném dne 21. listopadu 2018. Na tomto zasedání zastupitelstvo také rozhodlo, že výbor bude pětičlenný.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory i obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce.

Od 1. září 2018 se Kontrolní výbor schází v následujícím složení:

 

Jméno a příjmení člena Nominován za Funkce
Ing. et Ing. Marek Menšík Zelené Medlánky Předseda výboru
Ing. Ivan Melichar ČSSD Člen výboru
Ing. Michele Dorée, Ph.D. ODS Člen výboru
Ing. Juraj Musil Zelené Medlánky Člen výboru
Ing. Klára Drápalová Občané pro Medlánky Člen výboru
Mgr. Milan Satrapa Zapisovatel, tajemník výboru