↑ Zpět na Samospráva

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Zasedání zastupitelstva městské části svolává starosta v souladu se zákonem o obcích v předem stanovených termínech a to minimálně čtyřikrát ročně. Všechna zasedání ZMČ jsou veřejná. Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory – kontrolní výbor a finanční výbor.

Členové ZMČ

Zastupitelstvo městské části je ve volebním období 2014 – 2018 složeno z celkem 15 členů. Abecední seznam členů zastupitelstva je uveden v tabulce níže. Jméno Politický subjekt Funkce Dipl. fyz. Zdeňka Brabcová Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva Člen rady Mgr. Kateřina Bukovjanová Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva Augustin Dobeš KDU-ČSL Člen zastupitelstva Člen rady Ing. Michele Dorée, …

Zobrazit stránku »

Jednací řád ZMČ

Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky   Článek 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, přípravu, obsah a průběh jednání zastupitelstva, včetně způsobu, jímž se zastupitelstvo usnáší. Dále vymezuje náležitosti potřebné k rozhodování a způsob kontroly přijatých …

Zobrazit stránku »

Jmenná hlasování

Tato stránka zobrazuje externí obsah s využitím iFrame. Pokud máte zobrazen pouze náhled, tak zobrazte celou stránku. Pokud již máte zobrazenu stránku, tak váš prohlížeč zřejmě nepodporuje iFrame.

Zobrazit stránku »

Termíny zasedání zastupitelstva

Nejbližší termín zasedání zastupitelstva: 5. 6. 2019. Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky se svolává dle potřeb projednání věcí spadajících do kompetencí ZMČ a svolává je starosta obce.

Zobrazit stránku »

Termíny zasedání ZMČ

21. února 2018 11. dubna 2018 13. června 2018 12. září 2018

Zobrazit stránku »