↑ Zpět na Samospráva

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Zasedání zastupitelstva městské části svolává starosta v souladu se zákonem o obcích v předem stanovených termínech a to minimálně čtyřikrát ročně. Všechna zasedání ZMČ jsou veřejná. Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory – kontrolní výbor a finanční výbor.

Členové ZMČ

Zastupitelstvo městské části je ve volebním období 2018 – 2022 složeno z celkem 15 členů. Abecední seznam členů zastupitelstva je uveden v tabulce níže. Jméno Politický subjekt Funkce Zdeňka Brabcová, Dipl. fyz.  Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva Člen rady Mgr. Kateřina Bukovjanová Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva Augustin Dobeš KDU-ČSL Člen zastupitelstva Člen rady Ing. Klára Drápalová Občané …

Zobrazit stránku »

Jednací řád ZMČ

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky vydává v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád:   Článek 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních …

Zobrazit stránku »

Jmenná hlasování

Tato stránka zobrazuje externí obsah s využitím iFrame. Pokud máte zobrazen pouze náhled, tak zobrazte celou stránku. Pokud již máte zobrazenu stránku, tak váš prohlížeč zřejmě nepodporuje iFrame.

Zobrazit stránku »

Termíny zasedání ZMČ

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky navrhuje starosta MČ Brno-Medlánky po diskuzi s členy zastupitelstva, a to vždy na konci jednání zastupitelstva. Kromě řádných termínů zasedání může dle potřeby dojít k mimořádným termínům jednání, které navrhuje starosta a vždy je oznamuje ostatním …

Zobrazit stránku »

Záznamy z jednání zastupitelstva

Záznamy ze zasedání zastupitelstva Upozornění: Z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů jsou záznamy z jednání zastupitelstva MČ Brno-Medlánky anonymizovány (jsou odstraněny osobní údaje).   Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky Datum konání Datum publikování video záznamu Odkaz na video 6. zasedání zastupitelstva 11. prosince 2019 17. prosince 2019 youtube 7. zasedání zastupitelstva 11. …

Zobrazit stránku »