↑ Zpět na Zastupitelstvo

Členové ZMČ

Zastupitelstvo městské části je ve volebním období 2018 – 2022 složeno z celkem 15 členů. Abecední seznam členů zastupitelstva je uveden v tabulce níže.

Jméno Politický subjekt Funkce
Zdeňka Brabcová, Dipl. fyz. 
Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Člen rady
Mgr. Kateřina Bukovjanová
Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Augustin Dobeš
KDU-ČSL Člen zastupitelstva
Člen rady
Ing. Klára Drápalová
Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Mgr. Michal Horký
Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Tomáš Lhotský
Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Člen rady
Předseda finančního výboru
JUDr. Michal Marek
Občané pro Medlánky Starosta
Člen zastupitelstva
Ing. et Ing. Marek Menšík
Zelené Medlánky Člen zastupitelstva
Předseda kontrolního výboru
Ing. Martin Mohapl, PhD. Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Elena Stávková, DiS.
Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Ing. Blanka Teplanová
Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Denisa Horváthová
ODS Člen zastupitelstva
Mgr. Vladimíra Vespalcová Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Předseda SPOZ
Ing. Jana Hušková Občané pro Medlánky Člen zastupitelstva
Kateřina Žůrková
Občané pro Medlánky Místostarostka
Člen zastupitelstva