↑ Zpět na Zastupitelstvo

Termíny zasedání zastupitelstva

Nejbližší termín zasedání zastupitelstva: 5. 6. 2019.

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky se svolává dle potřeb projednání věcí spadajících do kompetencí ZMČ a svolává je starosta obce.