↑ Zpět na Zastupitelstvo

Záznamy z jednání zastupitelstva

Záznamy ze zasedání zastupitelstva

Upozornění:

Z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů jsou záznamy z jednání zastupitelstva MČ Brno-Medlánky anonymizovány (jsou odstraněny osobní údaje).

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky Datum konání Datum publikování video záznamu Odkaz na video
6. zasedání zastupitelstva 11. prosince 2019 17. prosince 2019 youtube
7. zasedání zastupitelstva 11. března 2020 16. března 2020 youtube
8. zasedání zastupitelstva 15. června 2020 16. června 2020 youtube
9. zasedání zastupitelstva 17. června 2020 19. června 2020 youtube
10. zasedání zastupitelstva 16. září 2020 21. září 2020 youtube
11. zasedání zastupitelstva 16. prosince 2020 21. prosince 2020 youtube
12. zasedání zastupitelstva 17. března 2021 22. března 2021 youtube
13. zasedání zastupitelstva 13. června 2021 youtube
14. zasedání zastupitelstva 1. července 2021 nebyl pořizován záznam
15. zasedání zastupitelstva 15. září 2021 15. listopadu 2021 youtube
16. zasedání zastupitelstva 15. prosince 2021 11. ledna 2022 youtube
17. zasedání zastupitelstva 9. února 2022 18. února 2022 youtube
18. zasedání zastupitelstva 16. března 2022 30. března 2022 youtube
19. zasedání zastupitelstva 15. června 2022 20. června 2022

youtube

zvukový záznam jednání v audioformátu

na vyžádání k dispozici na ÚMČ

20. zasedání zastupitelstva 7. září 2022 21. září 2022 youtube
ustavující zasedání zastupitelstva 19. října 2022 26. října 2022 youtube
2. zasedání zastupitelstva 7. prosince 2022 21. prosince 2022 youtube
4. zasedání zastupitelstva 8. března 2023 4. dubna 2023 youtube
6. zasedání zastupitelstva 14. června 2023 19. června 2023 youtube