↑ Zpět na Zastupitelstvo

Termíny zasedání ZMČ

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky navrhuje starosta MČ Brno-Medlánky po diskuzi s členy zastupitelstva, a to vždy na konci jednání zastupitelstva. Kromě řádných termínů zasedání může dle potřeby dojít k mimořádným termínům jednání, které navrhuje starosta a vždy je oznamuje ostatním členům zastupitelstva nejpozději 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva, a to způsobem obvyklým, oznámením na úřední desce a sdělením na e-maily zastupitelů.

Ve všech případech zastupitelstvo postupuje podle Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, viz Jednací řád ZMČ » Oficiální web MČ Brno – Medlánky (medlanky.cz).