Potřebuji si vyřídit

BYTOVÝ A MAJETKOVÝ ÚSEK

Zobrazit stránku »

DOPRAVNÍ ÚSEK

Zobrazit stránku »

Lékařská péče v MČ

Lékařská péče se sídlem v MČ   MUDr. Blanka Číhalová – tel. 541 242 957 praktický lékař pro dospělé Hudcova 74a   MUDr. František Jedlička – tel.: 549 272 227 praktický lékař pro dospělé Jabloňová 22   MUDr. Gabriela Španihelová – tel.: 543 172 153 zubní lékař Hudcova 74   MUDr. Jana Španihelová – tel.: 543 172 153 zubní lékař …

Zobrazit stránku »

Místní poplatky

Prominutí poplatku z pobytu Obecně závazná vyhláška č. 17/2019 o místních poplatcích Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok) Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství Sazby poplatku z pobytu Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 17/2019, o místních poplatcích Více informací na stránkách MMB zde.

Zobrazit stránku »

Občanská poradna

Zobrazit stránku »

Odpady

Na podřízených stránkách naleznete další užitečné informace týkající se odpadů.   Základní informace o poplatcích za komunální odpad najdete na stránkách Brna  a TOMTO odkaze.

Zobrazit stránku »

Podatelna

Zobrazit stránku »

Přestupky

Zobrazit stránku »

Příspěvek na uzamykání přístřešků na odpad

Příspěvek na uzamykatelné přístřešky na odpad STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno – Medlánky   Vyhlášení Programu o poskytnutí dotace Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, městská část Brno-Medlánky, Hudcova 7 zveřejňuje v souladu s § 10 c) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění „Program o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno – …

Zobrazit stránku »

Pronájem obecních pozemků (garáže, zahrádky, atd.)

  Statutární město Brno – Městská část Brno-Medlánky   PRAVIDLA PRO PROPACHTOVÁNÍ REKREAČNÍCH ZAHRÁDEK   Rada MČ Brno-Medlánky vydává tato Pravidla pro propachtování rekreačních zahrádek, svěřených městské části (dále jen pravidla).   Článek 1 Základní ustanovení   1.1 Tato pravidla upravují základní podmínky propachtování pozemků – zahrad, ve vlastnictví města Brna, svěřených MČ Brno-Medlánky.   …

Zobrazit stránku »

Služby seniorům

Možnosti stravování   Adresa poskytovatele Kontaktní osoba Cena oběda ZŠ Hudcova,p.o. Hudcova 35 621 00 Brno – Medlánky Miluše Orletová        tel.: 549 273 188 56,- ZŠ Novoměstská, p.o. Novoměstská 21, 621 00 Brno Řečkovice a Mokrá Hora Vedoucí školní jídelny Eva Flenderová Referent stravování Eva Flenderová Telefon   : 541 225 349 57,- ZŠ Horácké náměstí,p.o. …

Zobrazit stránku »

SOCIÁLNÍ ÚSEK

Užitečné kontakty – Jihomoravský kraj

Zobrazit stránku »

STAVEBNÍ ÚSEK

K realizaci staveb je ve většině případů vyžadováno povolení jejich umístění a následně povolení realizace. Výjimky tvoří případy uvedené v ustanovení § 79 (umístění) a § 103 (realizace) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Stavební záměr je při povolování umístění posuzován podle kritériích uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona. …

Zobrazit stránku »

Vítání občánků

Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit „Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte“. Pro přihlášení na „Vítání občánků“ a podepsání „Souhlasu“ nás kontaktujte osobně na úseku kultury, konkrétně Alenu Bradáčovou, telefonicky na čísle 538 706 …

Zobrazit stránku »

Žádost o obecní byt

Dne 1. 6. 2020 zahájilo svoji činnost Kontaktní místo pro bydlení v Brně. Bude otevřené v úředních hodinách na Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, v přízemí (dveře 011). Je zaměřeno na poskytování poradenství v oblasti bydlení, tedy pro občany, kteří řeší svoji bytovou situaci, hledají možnosti vhodného bydlení, nacházejí se v bytové nouzi …

Zobrazit stránku »

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zobrazit stránku »

Ztráty a nálezy

Statutární město Brno vede agendu ztrát a nálezů podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a rozhoduje o tom, jak bude nalezená věc uschována. Věci nalezené na území města jsou nejdříve vždy uschovány u města. Movité věci nalezené na území města Brna, je možno odevzdat každý pracovní den v průběhu pracovní doby na pracoviště ztrát a nálezů, …

Zobrazit stránku »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *