↑ Zpět na DOPRAVNÍ ÚSEK

Vyhrazené parkovací stání

Vyhrazená parkovací stání pro  osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

 

1   Identifikační číslo

2   Kód

078

3   Pojmenování (název) životní situace

Vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

4   Základní informace k životní situaci

O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP/P,ZTP, občan nevidomý a imobilní, nebo jeho zákonný zástupce. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení /prodloužení/ doby platnosti

5   Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 18 let, který má trvalý pobyt ve městě Brně, zákonný zástupce, opatrovník, pověřená osoba na základě plné moci. Žádost podá na příslušném formuláři, vydaném  silničním správním úřadem /SSÚ/ ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno, v úřední dny pondělí pondělí 8.00 – 11:30 a 12:30 – 17.00 hod. a středu 8.00 – 11:30 a 12:30 – 18.00 hod.

6   Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti na příslušném formuláři a zdravotní postižení občana, které odůvodňuje přiznání průkazu ZTP/P, ZTP, dále vlastnictví motorového vozidla, kdy držitelem je buď žadatel nebo osoba jemu blízká

7   Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 11, 621 00 Brno.

8   Na které instituci životní situaci řešit

Vyhrazená parkovací stání – zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následně:

–   místní komunikace základního komunikačního systému /trasy městské hromadné dopravy/ řeší MMB odbor dopravy Kounicova 67, 601 67 Brno

–   ostatní místní komunikace –  Silniční správní úřad žádost postoupí RMČ a BKOM-u k případnému odsouhlasení

9   Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vyhrazené parkovací stání lze řešit na SSÚ ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno, v úřední dny pondělí 8.00 – 11:30 a 12:30 – 17.00 hod. a středu 8.00 – 11:30 a 12:30 – 18.00 hod.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz zdravotně postiženého občana, průkaz ZTP/P,ZTP. U nezletilých zdravotně postižených dětí – rodný list + občanský průkaz zákonného zástupce, OTP vozidla- malý technický průkaz, orientační plánek s požadovaným místem parkování

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti lze získat na SSÚ ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno, v úřední dny pondělí 8.00 – 11:30 a 12:30 – 17.00 hod. a středu 8.00 – 11:30 a 12:30 – 18.00 hod. nebo na www.medlanky.cz

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P jsou osvobozeni od správního a místního poplatku. Žadateli je účtována cena za realizaci dopravního značení. Výchozím podkladem pro realizaci dopravního značení je osobní objednávka žadatele u Brněnské komunikace a.s.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení.

Lhůty pro vyřízené dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve

složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s., Policie ČR –  DI, MMB – odbor dopravy

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16 Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání nelze vyřídit elektronickou poštou

 

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

18 Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád)

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67 a to podáním učiněným prostřednictvím  ÚMČ Brno – Medlánky

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

21 Nejčastější dotazy

 

22 Další informace

Informace také na MMB odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z   

jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24 Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá SSÚ ÚMČ Brno – Medlánky

26 Kontaktní osoba

JUDr. Eva Hauke

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

5.3.2015

28 Popis byl naposledy aktualizován

5.3.2015

29 Datum konce platnosti popisu

     Bez omezení

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Formuláře žádostí:

žádost VPS pro zdravotně postižené-nové

žádost VPS pro zdravotně postižené-prodloužení 

1 komentář

 1. Karel Svoboda

  Dobrý den.
  Plně chápu vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, ale na naší ulici zatím nejsou takové osoby, nicméně, když přijedu odpoledne z práce domů, stojí před naším domem v parkovacím zálivu pro 3 vozidla (3 domy – 3 vozidla), úplně někdo jiný, zpravidla z okolních firem nebo z jiných ulic, kde zřejmě místo není. Kam mám vůz postavit, když jsou v klidové zóně pravidla o parkování zcela jasná – parkovací místa.
  Jsem všemi končetinami pro zavedení vyhrazeného parkování – rád zaplatím roční poplatek za to, abych si měl vůz kam postavit, před dům, kde mám trvalé bydliště. Garáž nemám a ani ve svých letech si ji již nehodlám budovat.
  Tímto také nesouhlasím se systémem zavedení jednorázových zákazů zastavení v ulici sousedící vedle parku v případě pořádání hodů nebo oslav dnů dětí na těchto 3 parkovacích místech, jen pro to, že si na uvolněné místo potom stoupne nějaký návštěvník a kam si to auto mám dát? Vzhledem k uzavírce ulice Hudcova mám objíždět ulice až do Řečkovic?
  Karel Svoboda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *