Místní poplatky

Místní poplatky  – aktuální výše jednotlivých poplatků v MČ Brno-Medlánky

Poplatek za psa

Pes chovaný v bytě Pes chovaný v domě Pes chovaný v jiném prostoru
Vlastník Vlastník nad 65 let Vlastník Vlastník nad 65 let
Základní sazba 2. a další pes Základní sazba Druhý a další pes Základní sazba Druhý a další pes
1500 2250 200 300 500 750 200 300 500 750

 

Poplatek za psa platí vlastník psa. Poplatková povinnost vzniká do 15 dnů od dosažení věku psa 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis a osoba, která má psa z útulku, po dobu jednoho roku od převzetí psa z útulku.

Poplatek za psa můžete uhradit buďto prostřednictvím bezhotovostní platby na příjmový účet MČ: 19-18628621/0100, ke kterému uvedete jméno a příjmení plátce nebo držitele psa a adresu bydliště. Variabilní symbol obdržíte od pracovnice podatelny úřadu po přihlášení psa do evidence prostřednictvím odevzdaného vyplněného formuláře viz rubrika, popřípadě můžete poplatek za psa přijít uhradit osobně na úřad v úřední dny.

 

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku z pobytu činí 50  Kč za osobu z den.

Poplatek se platí za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.  Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Sazba poplatku je stanovena podle způsobu využití veřejného prostranství částkou v Kč za m2 za den nebo paušální částkou za týden (T), měsíc (M) nebo rok (R). Kde není uvedena výše poplatku, platí základní sazba.

 

Základní sazba Reklamní zařízení Vyhrazené stání osobní/nákladní, autobus Umístění zábavní atrakce Pořádání reklamní akce Užívání pro potřeby natáčení
Billboard Stojan “A“ Ostatní
10 30000R 10 10 35000 R /60000R 100 10 5

 

Provádění výkopových prací
Do 48 hod Do jednoho měsíce Druhý až třetí měsíc Čtvrtý až šestý měsíc Od sedmého měsíce
10 10 10 10 10

 

Umístění zařízení sloužícího k prodeji Pojízdná prodejní zařízení Umístění restaurační zahrádky
A  Veškerý       sortiment

 

B  Prodej vlastní zemědělské produkce

 

C  Prodej ovoce, zeleniny, květin, knih, tisku

D  Prodej občerstvení, umístění chladících zařízení, prodej při příležitosti svátků

 

E  Prodej alkoholu, tabáku, pyrotechniky

 

F  Umístění zařízení k poskytování služeb

Pevný stánek Mobilní stánek Pevný stánek Mobilní stánek Pevný stánek Mobilní stánek Pevný stánek Mobilní stánek Pevný stánek Mobilní stánek Pevný stánek Mobilní stánek m2/den Do 20 m2 Nad 20 m2
10 40 10 40 10 50 50 50 10 10 10 1000M 2000M

 

Formuláře ke stažení k poplatku za psa vedeného v k. ú. Medlánky:

 

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů .doc .pdf
Odhlášení psa .doc .pdf

 

Formuláře ke stažení k poplatku za užívání veřejného prostranství v k. ú. Medlánky:

 

Ohlášení užívání veřejného prostranství doc. pdf.

Prominutí poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 20_2021 o poplatcích

Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství 20-2021

Sazba poplatku z pobytu 20-2021

Sazba poplatku ze psů 20-2021

Žádost o vydání rybářského lístku

Rybářský lístek

Více informací na stránkách MMB zde.

 

6 komentářů

Skip to comment form

 1. Dalibor Barták

  Dobrý den.
  Prosím zašlete bankovní kontakt pro zaplacení poplatku za psa. Velice děkuji a přeji hezký den.
  Dalibor Barták

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   předali jsme dotaz odpovědné pracovnici, ozve se Vám s podklady pro platbu.

 2. Viera Bučková

  Zdravím
  jsem občanem Medlánek, platím za svého malého psa a mám obavy zajít na výběh, který je dost často obsazen majiteli velkých plemen, který si tady pokouří a popovídají a nemají pocit, že by mohli, obzvlášt ve večerních hodinách od 17.00 uvolnit místo i pro menší rasy.
  Může UMČ s tabulkou s rozvrhem pro menší a větší rasy sdělit majitelúm psů doporučit dobu venčení dle časových návrhú, aby nedocházelo k negativním reakcím majitelú, na základě“ silnější vyhrává“.??
  Děkuji

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,
   žádné regulace výběhů neplánujeme, stejně jako je neděláme ani u hřišť a sportovišť, předpokládáme, že se lidé dokáží domluvit při využívání veřejného mobiliáře mezi sebou a nepotřebují v tomto směru nařízení „shora“. Děkujeme za pochopení.

 3. Veronika Savková

  Dobrý den, můžete mi prosím zaslat variabilní symbol pro poplatek za psa za rok 2021 ?
  Děkuji, Veronika Savková, Meruňková 2

  1. Dobrý den,
   variabilní symbol pro platbu místního poplatku za psa Vám sdělí kolegyně Ivana Kokrdová na telefonním čísle: 538 706 250.
   S pozdravem
   Simona Zatloukalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *