Služby seniorům

Možnosti stravování

 

Adresa poskytovatele Kontaktní osoba Cena oběda

ZŠ Hudcova,p.o.

Hudcova 35

621 00 Brno – Medlánky

Miluše Orletová        tel.: 549 273 188
79,-

ZŠ Novoměstská, p.o.

Novoměstská 21,

621 00 Brno

Řečkovice a Mokrá Hora

Vedoucí školní jídelny Eva Flenderová
Referent stravování Eva Flenderová
Telefon   : 541 225 349
60,-

ZŠ Horácké náměstí,p.o.

Horácké náměstí 13

621 00 Brno-Řečkovice

Vedoucí školního stravování:

Bc. Jaroslava Matějková   tel: 541 225 328; 603 278 585         j.matejkova@zshoracke.org

64,-

Stravovací služby

JEER s.r.o. Ševčenkova 606/7, Brno 642 00

Telefon: +420 541 212 694

+420 605 354 235, 739 261 086

Fax: +420 541 212 694

Email: provoz@stravovanijeer.cz

Web: www.stravovanijeer.cz

Rozvoz poledního menu v jídlonosičích, od 95,- Kč, včetně rozvozu a polévky.

Jídelna Máj

Divadelní 3

602 00 Brno-město

obedy@obedyvbrne.cz

727 935 000 –> Po – Pá, 10:00 -13:30 hodin

Web: www.jidelna-maj.cz

Cena obědu včetně rozvozu se pohybuje od 84,- do 110,-

ZŠ Slovanské náměstí,p.o.

Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

Tel./Fax. +420 516 777 615, mobil 605 060 067

Vedoucí: Miriam Banďouchová: bandouchova@zsslovanak.cz

Stravenky: Alena Klocová: klocova@zsslovanak.cz

Jídelna: jidelna@zsslovanak.cz

63,-

ZŠ Herčíkova

Herčíkova 19

612 00 Brno

Jolana Kupsová kupsova@zshercikova.cz

541 212 754 vedoucí školní jídelny

 

62,-

Rozvoz jídel LERK Tumaňanova 15 621 00 Brno

 

Rozvoz jídel: Karel Otáhal GSM: +420 777 839 840

mailto:jidelna@lerk.cz

Web: www.lerk.cz www.rozvozjidelbrno.cz

Ceny dle výběru
Senior bus
  • Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.
  • Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území města Brna.
  • Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje bezplatně.
  • Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.
  • Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za kalendářní měsíc.
  • Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.
  • Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.
  • Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče vozidla.
  • Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo silně znečištěnému cestujícímu.
  • Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. Objednávky na víkend a na první následující pracovní den se přijímají nejpozději poslední pracovní den v týdnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *