SOCIÁLNÍ ÚSEK

Užitečné kontakty – Jihomoravský kraj

Opatrovnictví osob

1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Opatrovnictví osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům 4. Základní informace k životní situaci Řeší se problematika osob starších 18 let, které pro duševní poruchu, která není přechodná, nebo pro nadměrné požívání alkoholu či omamných látek, nejsou schopny samostatně jednat. 5. Kdo je oprávněn …

Zobrazit stránku »

Péče o dítě

1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do péče rodiče, stanovení vyživovací povinnosti, rozvod rodičů. Schválení právního úkonu za nezl. dítě (darovací smlouva, dědictví apod.) Nedostatečná péče o nezletilé děti, rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci. Dítě zanedbávané, zneužívané a týrané. 4. Základní informace k životní situaci S rodičem je sepsán …

Zobrazit stránku »

Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci

1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci 4. Základní informace k životní situaci Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod. Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá …

Zobrazit stránku »

Sociální poradenství

1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Sociální poradenství – pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi a nezaměstnané 4. Základní informace k životní situaci Občanům je poskytováno sociální poradenství vedoucí k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace, která může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, …

Zobrazit stránku »

Standardy OSPOD 2019

  Standardy kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí Úřadem městské části města Brna, Brno-Medlánky   Výňatek ze standardů kvality sociálně právní ochrany dětí – účinnost od 1. 1. 2015 na základě novely zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 473/2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí. V plném …

Zobrazit stránku »

Výchovné problémy nezletilých a mladistvých

1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Výchovné problémy nezletilých a mladistvých. 4. Základní informace k životní situaci Řeší se problematika – dětí ve věku do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného – mladistvých ve věku 15 – 18 let, kteří spáchali provinění nebo přestupek – dětí a mladistvých s …

Zobrazit stránku »

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění 4. Základní informace k životní situaci Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §10 a§ 118 zákona ČNR č. …

Zobrazit stránku »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *