↑ Zpět na SOCIÁLNÍ ÚSEK

Opatrovnictví osob

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Opatrovnictví osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům

4. Základní informace k životní situaci

Řeší se problematika osob starších 18 let, které pro duševní poruchu, která není přechodná, nebo pro nadměrné požívání alkoholu či omamných látek, nejsou schopny samostatně jednat.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět k zahájení řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům může podat k příslušnému soudu, podle místa trvalého bydliště osoby, která má být zbavena či omezena způsobilosti k právním úkonům, právnická osoba, fyzická osoba, ale i zdravotnické zařízení či obec.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva veřejného opatrovníka nebo sociálního pracovníka na ÚMČ Brno – Medlánky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného pověřeného obecního úřadu. Zde je poskytnuto poradenství. Následně situaci řeší příslušný okresní či městský soud.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: ÚMČ Brno – Medlánky

S kým: Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovník OSPOD, tel. 538 706 268

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa:  8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (středa do 18:00 hod.) nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o sociální poradenství.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 186 až § 192).

17. Jaké jsou související předpisy

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

Místně příslušným soudem pro občany s trvalým bydlištěm v rámci správního obvodu ÚMČ Brno-Medlánky je Městský soud v Brně.

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz/

23. Související životní situace a návody jak je řešit

ÚMČ Brno-Medlánky

24. Kontaktní osoba

Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovník OSPOD, tel. 538 706 268

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 1. 2015
  2. 1.2015

26. Popis byl naposledy aktualizován

27. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

28. Případná upřesnění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *