↑ Zpět na SOCIÁLNÍ ÚSEK

Péče o dítě

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Svěření dítěte do péče rodiče, stanovení vyživovací povinnosti, rozvod rodičů.

Schválení právního úkonu za nezl. dítě (darovací smlouva, dědictví apod.)
Nedostatečná péče o nezletilé děti, rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci.
Dítě zanedbávané, zneužívané a týrané.

4. Základní informace k životní situaci

S rodičem je sepsán návrh k soudu na úpravu práv a povinností k nezl. dítěti na dobu před nebo i po rozvodu manželství. Je zprostředkována pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných zařízení. Je poskytována poradenská pomoc rodičům a dětem v jejich obtížných rodinných, sociálních a osobních situacích. Je zajištěna pomoc dítěti, pokud se dítě ocitlo bez jakékoliv péče.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, samotné dítě. Každý je oprávněn upozornit na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče neplní nebo nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rodiče mají možnost bezplatného poradenství při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů nebo osob odpovědných za jeho výchovu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řešení situace je zahájeno oznámením, které učiní rodič, dítě, občan, státní a nestátní instituce a organizace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte, tj. ÚMČ Brno – Medlánky, úsek sociální, OSPOD.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova7, 621 00 Brno
S kým:

Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

Mgr. Josef Mauler, sociální pracovník OSPOD, tel. 538 706 268

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (středa do 18:00 hod.) nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list dítěte a platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o odborný proces.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Rodiče dítěte nebo jiné fyzické nebo právnické osoby odpovědné za výchovu dítěte, širší rodina, soudy, školy, školská a zdravotnická zařízení, státní, nestátní organizace a instituce (poradenská zařízení apod.).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte jsou povinni spolupracovat s úsekem sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno – Medlánky, předložit požadované doklady a poskytnout nezbytné informace, umožnit návštěvu zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany v obydlí. Na výzvu orgánů sociálně právní ochrany jsou státní orgány, školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení povinni sdělit bezplatně potřebné údaje.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.                            Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů                  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat písemné odvolání k Magistrátu města Brna, odbor sociální pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 59 až 59k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení lze ukládat pokuty.

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

22. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz/

23. Kontaktní osoba

Mgr. Josef Mauler, sociální pracovník OSPOD, tel. 538 706 268

Mgr. Gerlinda Svobodová, kurátorka mládeže a sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 264

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 1. 1. 2015
 2. 1. 2015

25. Popis byl naposledy aktualizován

26. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

27. Případná upřesnění

2 komentáře

 1. Šnajdrová

  Dobrý den,máme dotaz,na sociálku péče ó rodinu voláme do Hodonína ohledně matky která denně požívá alkohol i se svým partnerem,nespočet výjezdu od policie a sociální pracovnice prostě na to nereagují ,chtěli bychom se zeptat kde si můžeme stěžovat na tuto paní která evidentně přehlíží naši snahu aby nastolila pořádek. Matka nepracuje její přítel taky ne a svou sociálku propijí a živí je starý pán který je nemocný , já nevím kam se obrátit je nás v baráku 13 a musíme tyto dva ožrale stále poslouchat jak vulgárně po nocích si nasávají a zvěděla se smějí jak nad každým vyhráli,dnes opět byli v Hodoníně u soc,pracovnic a jak přijeli tak se šlo koupit chlast a smějí se jak na ně nikdo nemůže ,prosím ó radu kde podat stížnost na Hodonínsku sociálku dekuji

  1. Kateřina Žůrková
   Kateřina Žůrková

   Dobrý den,

   nepochybně došlo k mylnému zaslání dotazu na jiný úřad. Pro získání odpovědi od kompetentního úřadu, bude nutné z Vaší strany jej přeposlat na níže uvedený webový odkaz:

   http://www.hodonin.eu/socialni-sluzby-a-nbsp-vzdelavani/ms-85342/p1=85342

   S pozdravem

   Roman Svora, tajemník úřadu MČ Brno-Medlánky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *