↑ Zpět na SOCIÁLNÍ ÚSEK

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §10 a§ 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan (žadatel) může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, že oprávněný (příjemce důchodu) je schopen podpisu (ze zdravotních důvodu není schopen osobně převzít důchod na poště a tento zdravotní stav musí být potvrzen lékařem), pokud oprávněný není schopen podpisu (opět musí být potvrzeno lékařem, že příjemce důchodu není schopen podpisu), situace vyžaduje opatrovníka.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro městskou část Medlánky vyřizuje sociální úsek ÚMČ Brno – Medlánky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel (t.j.budoucí zvláštní příjemce) obdrží na ÚMČ Brno – Medlánky, úsek sociální, tiskopis Podnětu o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Tento podnět podepisuje zvláštní příjemce i oprávněný. Pokud oprávněný není schopen podpisu, je nutno ustanovit opatrovníka z důvodu hájení práv oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. V tomto případě podnět podepisuje budoucí zvláštní příjemce a opatrovník. Součástí podnětu je potvrzení od lékaře, který specifikuje zdravotní stav, ve kterém se oprávněný nachází. Obecní úřad zahájí řízení o ustanovení zvláštního příjemce a vydává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Pravomocné rozhodnutí zasílá na Českou správu sociálního zabezpečení do Prahy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného obecního úřadu. Pro občany Medlánek je příslušný ÚMČ Brno – Medlánky, úsek sociální.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova7, 621 00 Brno
S kým:

Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 268

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (středa do 18,00 hod.) nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel (t.j.budoucí zvláštní příjemce) předloží osobně svůj občanský průkaz, občanský průkaz oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění, výměr důchodu oprávněného.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Podnětu k zahájení řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce obdržíte na výše uvedeném pracovišti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta v rámci správního řízení je 30 dní od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Pravomocné rozhodnutí vydané obecním úřadem je zasláno na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnit sociálnímu pracovníkovi ÚMČ Brno – Medlánky provést sociální šetření.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou související předpisy

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat písemné nebo ústní odvolání do protokolu do 15 dnů ode dne jeho doručení k MMB, odboru sociálních věcí, a to podáním učiněným u ÚMČ Brno – Medlánky.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

22. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz/

23. Související životní situace a návody jak je řešit

24. Kontaktní osoba

Mgr. Pavlína Tomašovičová, sociální pracovnice OSPOD, tel. 538 706 268

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. 1. 2015
  2. 1. 2015

26. Popis byl naposledy aktualizován

27. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

28. Případná upřesnění

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *