Odpady

Na podřízených stránkách naleznete další užitečné informace týkající se odpadů.

 

Základní informace o poplatcích za komunální odpad najdete na stránkách Brna  a TOMTO odkaze.

Kompostování

Co patří a co nepatří do kompostérů?   Těší nás, že mnozí z občanů Medlánek využívají 15 veřejně přístupné kompostéry, které obec na svých pozemcích rozmístila v roce 2016 a 2017. Zájem o ně předčil naše očekávání, kompostéry se rychle naplnily, proto jsme byli nuceni ještě nedozrálý kompost odvézt do centrální kompostárny, aby se nám uvolnili kapacity …

Zobrazit stránku »

Pálení suchého odpadu

Pálící dny v Medlánkách Pálení suchého rostlinného odpadu je v katastrálním území Brno-Medlánky povoleno pouze v měsících duben, květen a září, říjen, a to vždy výhradně ve čtvrtek od 10 do 16 hodin. Přílohu obecně závazné vyhlášky č. 12/2020, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně naleznete zde.   …

Zobrazit stránku »

Sběrné dvory

Co s odpadem, který se nedává do popelnic? Můžete jej bezplatně odevzdat na sběrný dvůr, zpoplatněn je jen odběr pneumatik a suti. Jak odpad odevzdávat a zbytečně neztrácet čas? Přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte s obsluhou střediska Objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, skříně rozložené na desky, objemné izolace …

Zobrazit stránku »