Odpady

Na podřízených stránkách naleznete další užitečné informace týkající se odpadů.

 

Základní informace o poplatcích za komunální odpad najdete na stránkách Brna  a TOMTO odkaze.

Kompostování

Co patří a co nepatří do kompostérů?   Těší nás, že mnozí z občanů Medlánek využívají 15 veřejně přístupné kompostéry, které obec na svých pozemcích rozmístila v roce 2016 a 2017. Zájem o ně předčil naše očekávání, kompostéry se rychle naplnily, proto jsme byli nuceni ještě nedozrálý kompost odvézt do centrální kompostárny, aby se nám uvolnili kapacity …

Zobrazit stránku »

Pálení suchého odpadu

Na jaře roku 2017 byl Radou města Brna schválen Akční plán zlepšování kvality ovzduší. Zastupitelé města Brna na listopadovém zasedání roku 2017 odsouhlasili další krok, který by měl přispět ke snížení znečištění životního prostředí ve městě. Aktuálně schválená novela městské vyhlášky omezuje dny, kdy mohou lidé na svých pozemcích pálit listí. Nově bude zakázáno na …

Zobrazit stránku »

Sběrné dvory

Co s odpadem, který se nedává do popelnic? Můžete jej bezplatně odevzdat na sběrný dvůr, zpoplatněn je jen odběr pneumatik a suti. Jak odpad odevzdávat a zbytečně neztrácet čas? Přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte s obsluhou střediska Objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, skříně rozložené na desky, objemné izolace …

Zobrazit stránku »