↑ Zpět na Odpady

Kompostování

Co patří a co nepatří do kompostérů?

 

Těší nás, že mnozí z občanů Medlánek využívají 15 veřejně přístupné kompostéry, které obec na svých pozemcích rozmístila v roce 2016 a 2017. Zájem o ně předčil naše očekávání, kompostéry se rychle naplnily, proto jsme byli nuceni ještě nedozrálý kompost odvézt do centrální kompostárny, aby se nám uvolnili kapacity na zpracování nových dávek.

Jelikož ne všichni uživatelé vhazují do kompostérů správný obsah, rádi bychom zde zopakovali základní zásady správného kompostování:

 

CO DO KOMPOSTÉRU PATŘÍ:

Veškeré zbytky ze zeleniny a ovoce

Skořápky

Čaj, káva, sedlina, kávové filtry

Listí, květiny, větvičky

Tráva

Nepotištěný papír, plata od vajec

Kompostovatelné sáčky a obaly

Piliny, hobliny, drť z větví

 

CO DO KOMPOSTÉRU NEPATŘÍ:

Živočišné zbytky – kosti, maso

Kořenící plevelné rostliny

Nerozložitelné odpady, toxické látky, infekční předměty, léky

Jednorázové dětské pleny

Plasty, textil, sklo, kovy, barvy, oleje

Chemické postřiky

Obsah sáčku z vysavače

Popel

 

Kompostovatelný odpad z plastových pytlíků a igelitových tašek vždy vysypte a tyto hoďte do komunálního odpadu ne do kompostéru! Pokud máte kompostovatelný odpad v papírovém obalu, tento můžete do kompostu vhodit i ním.

 

V roce 2018 plánujeme ve spolupráci s MMB rozdávat kompostéry pro rodinné domy. 

Momentálně máme k dispozici poslední 2 kompostéry k odběru pro bytové domy, možno si zažádat u místostarostky na emailu zurkova@medlanky.brno.cz. 

Děkujeme, že třídíte odpad a šetříte životní prostředí.