↑ Zpět na Odpady

Pálení suchého odpadu

Na jaře roku 2017 byl Radou města Brna schválen Akční plán zlepšování kvality ovzduší.
Zastupitelé města Brna na listopadovém zasedání roku 2017 odsouhlasili další krok, který by měl přispět ke
snížení znečištění životního prostředí ve městě. Aktuálně schválená novela městské vyhlášky omezuje
dny, kdy mohou lidé na svých pozemcích pálit listí. Nově bude zakázáno na celém území města pálit
rostlinný odpad v neděli a státem uznané svátky, v řadě městských částí dochází k dalšímu omezení
počtu dnů, ve kterých je spalování umožněno. Tato změna se týká i městské části Brno-Medlánky.

Nové termíny pálení:
Povoleno od 1. 3. do 30. 11.
Pátek 12.00–18.00
Sobota 9.00–12.00
(původně bylo celoročně)

Aktuální znění vyhlášky 19/2017 a její související dokumenty najdete na stránkách města a to zde. 

 

 

Kr_JMK_-_PP_Medl_neck_kopce_pd