↑ Zpět na Vítání občánků

Dotační program Strom pro Medlánky

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Městská část Brno – Medlánky

Vyhlášení Programu Strom pro Medlánky

 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, městská část Brno-Medlánky, Hudcova 7 zveřejňuje v souladu s § 10 c)  zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění „Program o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno – Medlánky – Strom pro Medlánky“ jehož účelem je poskytnutí peněžních prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s vysazením stromu za narozené medlánecké dítě v letech 2011-2020 na území MČ Brno-Medlánky.

Důvodem poskytnutí dotace je umožnění výsadby stromu v mětské části Brno-Medlánky.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v roce 2020 v rozpočtu na „Program o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno – Medlánky“ činí 10.000 Kč.

Výše dotace v jednotlivém případě činí 500 Kč na strom.

Dotace je určena: fyzické osobě, která je zákonným zástupcem dítěte narozeného v letech 2011-2020.

Každému příjemci bude dotace poskytnuta na jeden strom a jedno dítě. Je možné žádat pro více dětí narozených v daném období a to každému na jeden strom.

Lhůta pro podání žádosti je od 1. 3. 2020 do 30. 10. 2020.

Poskytovatel bude rozhodovat o žádostech ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti.

Žadatel o dotaci provede vyúčtování nejpozději do 31. 3. 2021 a za tímto účelem předloží poskytovateli doklady prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.

Další upřesnění dotace:

Poskytovatel vytipuje žadateli pozemek ve vlastnictví obce a nabídne žadateli seznam stromů, které jsou pro výsadbu k.ú. Medlánky vhodné. Po vysazení převede žadatel strom darovací smlouvou na obec, která převezme tento do péče. Poskytovatel nabídne zájemcům hromadný odběr sazenic u dodavatele ve dvou termínech (podzim  a jaro) a možnost hromadného sázení v místě za pomoci údržby MČ Brno-Medlánky. Po vysazení stromu dostane žadatel pamětní list obce.

Program o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno – Medlánky byl schválen dne 25. 2. 2019 na 7. schůzi.

Žádost ke stažení najdete zde: Žádost-o-dotaci_Strom pro Medlánky

                                                                                                               JUDr. Michal Marek

                                                                                                         starosta MČ Brno-Medlánky

2 pings

  1. Zasaďte za své dítě strom… » Oficiální web MČ Brno - Medlánky

    […] Dotační program Strom pro Medlánky […]

  2. Strom pro Medlánky 2017 » Oficiální web MČ Brno - Medlánky

    […] Dotační program Strom pro Medlánky […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *