Žádost o obecní byt

Jak požádat o obecní byt v městské části Brno-Medlánky??

Každý kdo legálně pobývá na území ČR, může požádat o přidělení bytu v mětské části Brno-Medlánky. A co je k tomu potřeba udělat??

Stačí vyplnit aktuálně platnou žádost zde:Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu, a po vyplnění ji doručit na ÚMČ Brno-Medlánky. Žádost můžete i poslat elektronicky (naskenovaná nebo ofocená) na podatelna@medlanky.brno.cz  nebo do datové schránky. Po té, co obdržíme Vaši žádost, zkontrolujeme, jestli je správně vyplněná a následně Vám oznámíme, že jste byli zařezeni do eveidence žadatelů, včetně čísla jednacího Vaší žádosti. Oznámení zpravidla zasíláme mailem, pokud žadatel svůj mail v žádosti uvede.

Podle schválených kritérií,  jsou Vám, ždateům, přiděleny body, které rozhodují o pořadí vaší žádosti. Každý měsíc aktualizujeme pořadník žádostí na našich webových stránách, kde si žadatelé můžou ověřit jaké místo v pořadníku aktuálně jejich žádost má. Pravidla a kritéria  pro pronájem bytů svěřených městské části naleznete zde: Pravidla a kritéria pronájmu bytů. Pořadník naleznete zde https://medlanky.cz/zivotni-situace/bytovy-a-majetkovy-usek/poradnik-zadatelu-o-byt/

Upozorňujieme žadatele, že městská část Brno-Medlánky má ve své správě jen 14 bytů, byt se uvolňuje jednou za několik let.  Žádost o přidělení obecního bytu však můžete podat součsněve všech městských částech města Brna a zvýšit svpu šanci na získání bytu.

Bližší informace ohledně žádostí o obecní byt získáte na bytovém úseku.

 

Dne 1. 6. 2020 zahájilo svoji činnost Kontaktní místo pro bydlení v Brně. Bude otevřené v úředních hodinách na
Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, v přízemí (dveře 011). Je zaměřeno na poskytování
poradenství v oblasti bydlení, tedy pro občany, kteří řeší svoji bytovou situaci, hledají možnosti vhodného
bydlení, nacházejí se v bytové nouzi či jsou ohrožení ztrátou bydlení. Kontaktní místo bude poskytovat i
poradenství ohledně možností podávání žádostí o pronájem obecního bytu v rámci městských částí v Brně.

PRAVIDLA PRONÁJMŮ  BYTŮ MĚSTA BRNA aktualizace  OD 19. 1. 2021

Ke stažení zde: 2_2021_Pravidla_pronajmu_bytu_ZMB_Z8-23_19.1.2021_bod_32

 

 

Bližší informace ohledně žádostí o obecní byt získáte na bytovém úseku.

 

Pravidla a kritéria  pro pronájem bytů svěřených městské části naleznete zde: Pravidla a kritéria pronájmu bytů

 

Aktuálně platná žádost je ke stažení zde:Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu, po vyplnění ji doručte na ÚMČ Brno-Medlánky, žádost můžete i poslat elektronicky (naskenovaná nebo ofocená) na podatelna@medlanky.brno.cz  nebo do datové schránky.

 

Zprávy z města: S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál

(fpo) – Nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města schválilo v červnu zastupitelstvo. Nabývají účinnost k 1. říjnu. Díky těmto pravidlům si budou moci nájemníci vyměnit obecní byty i přes nový internetový portál.

„Město spouští od prvního října internetový portál s názvem Výměna bytů ve vlastnictví statutárního města Brna, který umožní zprostředkovat zájemcům výměnu bytů, které jsou v majetku města. Uživatelé portálu vyplní požadované údaje o stávajícím bytu, jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného a dále i požadavky na byt, o který by měli zájem.  Dojde-li ke spárování nabídky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu jejich kontakty,“ řekl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Webové stránky, které mohou zájemci o výměnu brněnských obecních bytů využít, najdete na adrese https://vymenabytu.brno.cz.

„Spuštění webu, který bude pomáhat lidem při výměně bytů, je dalším krokem k větší elektronizaci veřejné správy. Navazujeme tak na předchozí projekty internetové mapy bezbariérovosti, mapy spádovosti škol nebo na používání elektronického zápisu do škol,“ dodal Hladík.

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna stanovují, že si mohou nájemci vyměnit byty jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou oba v majetku města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce.