Žádost o obecní byt

Jak požádat o obecní byt v městské části Brno-Medlánky??

Každý kdo legálně pobývá na území ČR, může požádat o přidělení bytu v městské části Brno-Medlánky. A co je k tomu potřeba udělat??

Stačí vyplnit aktuálně platnou žádost zde: Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu, a po vyplnění ji doručit na ÚMČ Brno-Medlánky. Žádost můžete i poslat elektronicky (naskenovaná nebo ofocená) na podatelna@medlanky.brno.cz  nebo do datové schránky. Po té, co obdržíme Vaši žádost, zkontrolujeme, jestli je správně vyplněná a následně Vám oznámíme, že jste byli zařazeni do evidence žadatelů, včetně čísla jednacího Vaší žádosti. Oznámení zpravidla zasíláme mailem, pokud žadatel svůj mail v žádosti uvede.

Podle schválených kritérií,  jsou Vám, žadatelům, přiděleny body, které rozhodují o pořadí vaší žádosti. Každý měsíc aktualizujeme pořadník žádostí na našich webových stránkách, kde si žadatelé můžou ověřit jaké místo v pořadníku aktuálně jejich žádost má. Pravidla a kritéria  pro pronájem bytů svěřených městské části naleznete zde: pravidla a kritéria pro přidělování bytů. Pořadník naleznete zde https://medlanky.cz/zivotni-situace/bytovy-a-majetkovy-usek/poradnik-zadatelu-o-byt/

Upozorňujeme žadatele, že městská část Brno-Medlánky má ve své správě jen 14 bytů, byt se uvolňuje jednou za několik let.  Žádost o přidělení obecního bytu však můžete podat současně ve všech městských částech města Brna a zvýšit svou šanci na získání bytu.

Každý žadatel má povinnost každý rok, a to nejpozději k 31. 10. téhož roku, zaslat oznámení, že jeho zájem o obecní byt nadále trvá i pro následující rok. K tomuto účelu můžete využít formulář Prolongace žádosti o obecní byt v MČ Brno-Medlánky.

Oznámení prosím zasílejte na příslušnou emailovou adresu bytového úseku.

Bližší informace ohledně žádostí o obecní byt získáte na bytovém úseku.

 

Dne 1. 6. 2020 zahájilo svoji činnost Kontaktní místo pro bydlení v Brně. Bude otevřené v úředních hodinách na
Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, v přízemí (dveře 011). Je zaměřeno na poskytování
poradenství v oblasti bydlení, tedy pro občany, kteří řeší svoji bytovou situaci, hledají možnosti vhodného
bydlení, nacházejí se v bytové nouzi či jsou ohrožení ztrátou bydlení. Kontaktní místo bude poskytovat i
poradenství ohledně možností podávání žádostí o pronájem obecního bytu v rámci městských částí v Brně.

PRAVIDLA PRONÁJMŮ  BYTŮ MĚSTA BRNA aktualizace  OD 21. 6. 2022

Ke stažení zde:

Pravidla_pronajmu_bytu_v_domech_v_majetku_smB_Uplne_zneni-od_21.6.2022

 

 

 

Zprávy z města: S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál

(fpo) – Nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města schválilo v červnu zastupitelstvo. Nabývají účinnost k 1. říjnu. Díky těmto pravidlům si budou moci nájemníci vyměnit obecní byty i přes nový internetový portál.

„Město spouští od prvního října internetový portál s názvem Výměna bytů ve vlastnictví statutárního města Brna, který umožní zprostředkovat zájemcům výměnu bytů, které jsou v majetku města. Uživatelé portálu vyplní požadované údaje o stávajícím bytu, jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného a dále i požadavky na byt, o který by měli zájem.  Dojde-li ke spárování nabídky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu jejich kontakty,“ řekl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Webové stránky, které mohou zájemci o výměnu brněnských obecních bytů využít, najdete na adrese https://vymenabytu.brno.cz.

„Spuštění webu, který bude pomáhat lidem při výměně bytů, je dalším krokem k větší elektronizaci veřejné správy. Navazujeme tak na předchozí projekty internetové mapy bezbariérovosti, mapy spádovosti škol nebo na používání elektronického zápisu do škol,“ dodal Hladík.

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna stanovují, že si mohou nájemci vyměnit byty jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou oba v majetku města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce.