«

»

Kvě 20

Změny vyhlášek města Brna od 29. 5. 2020

S účinností od 29. 5. 2020 vstoupí platnost změny některých brněnský vyhlášek, které se týkají každého občana.

Najdete je zde ke stažení a s odkazem na web města Brna a také Vám zde uvádíme některé změny, které se Vás přímo týkají:

Obecně závazná vyhláška č. 9/2020,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ke stažení: 09_2020_-_OZP

Poplatek za kalendářní rok 2020  je  nově splatný nejpozději do 31. 8. 2020.

Nařízení č. 10/2020,
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti
statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších
nařízení

Ke stažení: 10_2020_-_OD

Obecně závazná vyhláška č. 11/2020,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek

Ke stažení: 11_2020_-_OVV  a příloha 11_2020_-_OVV_-_priloha

Změny ve vymezení oblastí na Brně-středu.

Obecně závazná vyhláška č. 12/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

Ke stažení: 12_2020_-_OZP  a příloha 12_2020_-_OZP_-_Priloha

Upravuje pálení suchého rostlinného materiálu  tj., že medlánečtí mohou pálit pouze ve čtvrtek v čase od 10 do 16 hodin, a to pro období od 1.4. do 31.5.2020 a od 1.9. do 30.10.2020. 

 

Odkaz na úřední desku města Brna je zde: http://edeska.brno.cz/eDeska/ .

 

O autorovi

Kateřina Žůrková

Kateřina Žůrková

Místostarostka MČ Brno-Medlánky

Email: zurkova@medlanky.brno.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *