Obrazem

Reprezentační ples MČ Brno-Medlánky – poslední volné místenky

Bleskově

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice –
„referent/ka úseku rozpočtu a financování“

 Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek rozpočtu a financování, Hudcova 7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
– sestavuje ve spolupráci s ostatními úseky úřadu a vedením MČ rozpočet na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, dle pokynů a v souladu s rozpočtem města Brna, zabezpečuje projednání rozpočtu v orgánech samosprávy MČ, sestavuje rozpočtový výhled MČ, sleduje a usměrňuje hospodaření MČ v souladu se schváleným rozpočtem, zabezpečuje provádění rozpočtových opatření, včetně zajišťování rozpisů ukazatelů rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové kázně a platné rozpočtové skladby, vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečný účet, zabezpečuje výkon řídící kontroly u veřejných výdajů v postavení správce rozpočtu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zabezpečuje předávání účetních a finančních výkazů příslušnému odboru MMB, vede účetnictví MČ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, provádí kontrolu účetních dokladů, sestavuje účetní závěrky, zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, vede evidenci a provádí kontrolu majetku MČ.

Termín nástupu:  i h n e d  (popř. dle domluvy)                         

Pracovní poměr: doba neurčitá

Podrobnosti včetně náležitostí přihlášky najdete zde.

Přihlášku najdete zde.

Led 17

KAM S NÁDRAŽÍM? DISKUZE NA SÝPCE!

PŘIJĎTE NA SÝPKU DISKUTOVAT O POLOZE HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ Není náhodou, že jedno z osmi zastavení městského architekta na cestě mezi obyvatele města je znovu v Medlánkách. Město již si všimlo, že se o své okolí zajímáme a snažíme se aktivně vstupovat také do záležitostí celoměstského významu. Přijďte tedy i tentokrát. Poloha nádraží se týká nás …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Informace pro občany – vydávání voličských průkazů

Zájemci o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta republiky mohou své žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky podávat na Úřadě MČ Brno-Medlánky nejpozději do 19. ledna 2018.
O vydání voličského průkazu na základě osobní žádosti, mohou voliči zažádat zdejší úřad nejpozději do 24. ledna 2018, 16:00 hodin.
II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018!

Bleskově

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky

V sekci ke stažení je dostupný zápis z 32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, které se konalo dne 13. 12. 2017.

Obrazem

Městská sbírka dětských knih

Led 15

Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2018

Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konalo 1. kolo prezidentských voleb. Volební účast byla v městské části Brno-Medlánky následující:   Okrsek Volební účast 16001 69,97 % 16002 71,40 % 16003 73,39 % 16004 76,29 %   Výsledky 1. kola voleb v městské části Brno-Medlánky jsou následující:   Volební okrsek č. 16001: Kandidát 1. …

Pokračovat ve čtení »

Led 10

KAM nádraží – Řeka nebo Petrov?

Kde má stát nové brněnské nádraží? Která varianta je lepší pro město a pro lidi? Proč už stávající nádraží nestačí? Vyroste v Jižním centru nová čtvrť? Budou do Brna jezdit rychlé vlaky? Přijďte na setkání s městským architektem Michalem Sedláčkem a jeho týmem, který představí své stanovisko k modernizaci hlavního nádraží. Dozvíte se hlavní výhody a nevýhody obou …

Pokračovat ve čtení »

Bleskově

Změna svozových dnů tříděného odpadu

Vzhledem k optimalizaci tras na tříděný odpad provedla společnost SAKO změnu svozových dní v naší městské části na papír – nově to bude úterý a pátek.

Svoz plastu zůstává ve středu. Změna bude zaznamenaná ve zveřejněných harmonogramech a mapách města.

Obrazem

Přechodná úprava provozu před Hudcovou 9

Od 16. 1. do 30. 4. 2018 bude omezen provoz (pouze po dobu nutnou k realizaci díla) na Hudcové takto:

Starší příspěvky «