Bleskově

NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU V MEDLÁNKÁCH

Milí medlánečtí obyvatelé,

znovu se na Vás obracím s prosbou o zapojení do procesu územního plánování, abychom dali městu Brnu společně najevo, že si nepřejeme novou masivní výstavbu na polích kolem Medlánek ani budování nových komunikací do Komína a Bystrce nebo do Ivanovic, které by do Medlánek přivedly tranzitní dopravu z okolních částí města Brna. Aktuálně totiž město schvaluje Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna. To je stručně řečeno dokument, vycházející ze tří variant konceptu územního plánu, který jsme již před lety za Medlánky s Vaší masivní podporou připomínkovali, a kterým se dává úkol zpracovateli územního plánu, jak si město Brno nový územní plán představuje. Město Brno v něm však nadále sleduje záměry, které jsme za Medlánky již dříve opakovaně odmítli (podrobněji níže). Vedle toho město Brno připravuje také změnu územního plánu v lokalitě Technologického parku (území přibližně mezi zámeckým parkem a ulicí Hradeckou), kde je plánováno nejen částečné posunutí tramvajové smyčky, ale zejména výrazně masivnější bytová výstavba, než se kterou počítal dosud platný územní plán (podrobnosti rovněž níže)

Zvu Vás tedy srdečně na debatu o rozvoji Medlánek, která se uskuteční na Sýpce ve středu dne 30. května 2018 v 18 hodin. (Pokračování textu…)

Obrazem

Výstava na Sýpce

Bleskově

Upozornění občanům

Upozorňujeme občany, že v úterý 22. května 2018 bude z důvodu školení zaměstnanců o problematice GDPR úřad od 9:00 hodin uzavřen.

Kvě 15

Vzděláváme medlánecké: Zahrada a zdraví MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA

POZOR MOŽNOST ZÁPISU PŘÍMO NA MÍSTĚ – DOJDĚTE! Zveme všechny medlánecké seniory nad 55let na kurz Univerzity třetího věku MZLU v Brně do prostor společenského centra Sýpka, který pořádáme v rámci projektu Vzděláváme medlánecké spolu se spolkem Občané pro Medlánky. Celkem Vás čeká šest lekcí, viz níže. Zápisné na celý kurz je 100.-/osobu. Přihlášku najdete …

Pokračovat ve čtení »

Obrazem

Medlánecký dětský den 2. 6. 2018

Kvě 11

Studánka opravena

Po určitých technických problémech se nám podařilo znovu zprovoznit pumpu u studánky. Tak snad zase nezmizí a bude sloužit pro osvěžení při Vašich výletech 🙂

Bleskově

Opravená Riviéra slavnostně otevře v půlce června

Oblíbené brněnské Koupaliště Riviéra se po nákladné rekonstrukci dočká slavnostního otevření. Vedení města přestřihne pásku, která znovu otevře areál, 13. června v deset hodin dopoledne. Návštěvníci vstoupí na koupaliště poprvé v sobotu 16. června. Více informací k akci najdete zde.

Obrazem

Festival RE:PUBLIKA

Bleskově

Medlánecký zpravodaj 2/2018

V dnešních dnech je Vám do schránek doručováno druhé letošní vydání Medláneckého zpravodaje.

V elektronické podobě jej najdete přímo zde. Přejeme příjemné čtení.

Pokud jste zpravodaj ve vašich schránkách nenalezli, prosím kontaktujte paní Bradáčovou na emailu bradacova@medlanky.brno.cz.

Bleskově

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky

Dnes jsme do sekce ke stažení přidali zápis ze 34. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, které se konalo dne 11. dubna. 2018.

Starší příspěvky «